<script>

GUAMPA

Veröffentlicht am 1. Juli 2008 - 13:15h unter Vokabular Pantanal

Behälter, den man aus einem Ochsen, Kuh, oder Büffelhorn herstellt – zum Maté-Trinken.

«
»